Verkostosta voimaa

Vielä helmikuun alussa en osannut odottaa miten nopeasti asiat voivatkaan muuttua ja kehittyä. Uudenvuodenlupaukset, suunnitelmat ja tavoitteet oli lyöty lukkoon, sekä katse kohti tulevaisuutta ja suunta vahvasti ylöspäin. Vuoden 2020 oli tarkoitus olla se läpimurtovuosi nappulaliigasta isommille ja vihreämmille kentille. Pohjatyöt tätä varten oli jo tehty: koulutus paketissa ja lippu korkealla. Mutta sitten tapahtuikin jotain… […]

Joukkoistamalla parempaa strategiaa

Strategian voidaan määritellä olevan kaikkia niitä aktiviteetteja, jotka vaikuttavat yrityksen suuntaan, selviytymiseen ja kilpailuetuihin riippumatta siitä, ovatko aktiviteetit tarkoituksenmukaisia tai virallisesti artikuloituja (Johnson, ym. 2003). ’Joukkoistaminen’ (crowdsourcing) on yritysten strategiatyössä hiljattain suosiota kerännyt menetelmä. Joukkoistaminen tässä yhteydessä tarkoittaa organisaation ulkopuolisten joukkojen osallistamista yrityksen strategiatyöhön hyödyntämällä informaatioteknologiaa. Joukkoistaminen on osa suurempaa ’avoimen strategian’ konseptia, jossa keskiössä […]

Johtajuus, rohkeus, minä

Pystyäkseen auttamaan muita on ensiksi pystyttävä auttamaan itseään. Sama pätee johtamiseen. Itsensä johtamisen vaatimuksena on pystyä vastaamaan kysymyksiin: Kuka minä olen? Mitä minä haluan olla? Pystäkseen johtamaan itseään täytyy tietää, missä on ja mihin on menossa, ja kuten suunnistajalle kartta ja kompassi, myös johtamiseen on olemassa työkaluja. Googlettamalla voi löytää opukset ja viitekehykset, mutta on […]

Mittarit vaihtoon?

Simon Kuznets määritteli 1930-luvun lamassa bruttokansantuotteen talouskurimuksen syiden ymmärtämiseksi ja vastaavien välttämiseksi. Vaikka Kuznets itse varoitti BKT:n käyttämisestä hyvinvoinnin mittarina, onnellisuuden mittaamisen ongelmallisuuden vuoksi tuotannon arvo on pitkään määrittänyt kansakuntien hyvinvointia. Viime vuosikymmenien aikana tämä on kuitenkin vähitellen muuttunut ja sekä hyvinvoinnin syitä että seurauksia ymmärretään yhä paremmin. Monista vastalauseista huolimatta BKT:n kasvu nähtiin pitkään […]