Yrittäjyyteen liittyy vahvasti kaksi asiaa: vapaus ja vastuu. Vapaudella tarkoitan suhdetta työntekoon, eli sitä, milloin tekee töitä, missä tekee töitä ja miten tekee töitä. Vapaudesta huolimatta yrittäjyys vaatii paljon myös vastuuta. Yrittäjänä pitää huolehtia esimerkiksi siitä, että asiakkaan kanssa sovitut asiat ja työtehtävät tulevat hoidetuksi ajallaan, ylläpitää asiakassuhteita, hallita asiakkaiden odotuksia ja olla jatkuvasti proaktiivinen.

Proaktiivisuus on erityisen tärkeätä yrittäjyydessä, koska asiat eivät tapahdu itsestään, eikä kukaan vahdi tekemisiäsi. Yrittäjän tulee jatkuvasti asettaa itsensä mukavuusalueensa ulkopuolelle, luoda uusia mahdollisuuksia sekä tunnistaa niitä. Tämä on toisaalta haastavaa, mutta myös erittäin palkitsevaa ja kehittävää. Otetaan esimerkiksi vaikka myyntipuheluiden soittaminen. Puhelimeen rohkeasti tarttumalla voi aidosti luoda uusia mahdollisuuksia sekä itselleen että asiakkaalle.

Yrittäjänä kasvaminen tapahtuu nimenomaan oman mukavuusalueen ulkopuolella, jatkuvasti haastamalla itseään esimerkiksi kokeilemalla uusia asioita ja tapoja toimia sekä kehittymällä saadun palautteen perusteella.

Yrittäjyyteen kuuluukin vahvasti itsensä kehittäminen. Yrittäjä on jatkuvasti kiinnostunut uusista asioista ja valmis oppimaan mahdollistaakseen oman kilpailukyvyn ylläpitämisen ja jatkuvan kehityksen. Yrittäjä on myös valmis tekemään enemmän kuin on sovittu, viemään asioita pidemmälle kuin aiottiin ja esittämään uusia näkökulmia asioihin.

Välillä yrittäjänä oleminen on kuitenkin yksinäistä ja stressaavaa. Yksinäistä, koska työt ovat itsestä kiinni ja stressaavaa, koska yrittäjänä kantaa paljon vastuuta myös muille. Mutta positiivisella ja ennakkoluulottomalla asenteella pääsee pitkälle.

Olen nyt toiminut yrittäjänä viimeisen vuoden ja olen huomannut, että yrittäjyys vaatii myös rohkeutta, itseluottamusta ja määrätietoisuutta. Rohkeutta ja itseluottamusta esittää uusia ideoita ja asioita, vaikka ne eivät olisi muiden mielestä välttämättä hyviä tai kiinnostavia. Määrätietoisuutta viedä omia asioita ja ideoita eteenpäin sekä saamaan muutosta aikaiseksi vastarinnasta ja vaikeuksista huolimatta.

Pidän yrittäjyydestä juuri sen tuoman vapauden takia. Oman päivän voi suunnitella joustavasti, miten vain, ja vaikka päivän suunnittelisi pääpiirteittäin jo etukäteen, niin silti sen mukanaan tuomat käänteet saattavat yllättää.

Kirjoittaja on yrittäjä, eli siis proaktiivinen vapauden ja vastuullisuuden tasapainottelija.

Kuva: Joona Kotilainen