ACE Consulting

Verkostomme freelancer-yrittäjät

ACE Consulting haluaa olla parempi vaihtoehto perinteiselle konsultoinnille.

Toimintamallimme perustuukin yrittäjistä ja freelancereistä koostuvaan asiantuntijaverkostoon, jotka omaavat laajan liiketoimintanäkemyksen sekä tuntevat olonsa kotoisaksi muutoksen keskellä.

Verkostomme yrittäjille ACEn malli tarjoaa vapauden valita omat kiinnostuksen kohteet ja projektit, jotka sopivat kunkin yrittäjän elämäntilanteeseen ja urapolulle.

Asiakkaillemme verkostomallimme tarjoaa aina projektin tarpeisiin räätälöityä osaamista, joustavuutta ja ennen kaikkea yrittäjähenkisen ja kunnianhimoisen konsultin tai tiimin, jolla on vahva koko verkoston tuki.

Tommi Laivuori

Mitä teet työksesi?
Teen parempaa maailmaa tukemalla niitä, joilla on siihen suurin potentiaali. Käytännössä tämä on asiakkaiden ongelmien ratkaisemista, uusien yritysten perustamista, kestävämmän tulevaisuuden tutkimista sekä paljon huipputyyppien tapaamisia.

Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?
En taida olla mistään asiasta kiinnostuneempi kuin muut, mutta olen kiinnostuneempi useammasta asiasta kuin muut. Lisäksi kiinnostusten kohteiden on tapana muuttua usein. Ammatillisesti pidempään kiinnostavia asioita ovat olleet teal-organisoituminen, venture development ja hajautetut teknologiat.

Mistä yllätyit kun aloitit ACE:lla?
Siitä, kun kaikki mummot ja kummit ihmetteli, miksen mene “oikeisiin töihin”. Oma käsitys on päinvastoin se, että yrittäjät ovat niitä harvoja, jotka tekevät oikeasti töitä ja vielä oikeampia töitä.

S-posti:[email protected]

Puhelin:+358 50 533 7882

Anna Lokki

Mitä teet työksesi?
Oma osaamiseni perustuu monen alan ymmärtämiseen ja sen kautta isomman kuvan hahmottamiseen sekä toteuttamiseen. Vahvuuteni on yhdistää design-ajattelu, teknologia sekä kaupallinen osaaminen saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi. Kokemusta minulla on etenkin asiakasnäkökulman ymmärtämisestä sekä erilaisten yhteisöjen rakentamisesta ja kehittämisestä.

Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?
Uskon esimerkillä johtamiseen sekä siihen, että hyvä fiilis tarttuu! Tästä syystä olen kiinnostunut tasa-arvon ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi mua kiinnostaa ymmärtää, miten työelämä muuttuu ja miten paljon muutosta hyvällä yhteishengellä ja motivaatiolla voi saada aikaan.

Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?
Asenteesta & meiningistä! Arvostan älyttömästi, että nää äärimmäisen asiantuntevat sekä taitavat huipputyypit on aina avoimia oppimaan uutta ja opettamaan muita! Mitä enemmän oon porukkaan tutustunut, sitä enemmän oon vakuuttunut siitä, että oon oikeessa paikassa oikeiden tyyppien kanssa.

S-posti:[email protected]

Puhelin:+358 50 401 84 68

Santtu Laivuori

Mitä teet työksesi?
Olen ACE:n yksi perustajajäsen ja nykyään toimin enemmän mentorin roolissa tukemassa Valtteria ja muita ACE:n staroja. Lainaten Esa Saarisen ajatusta haluan luoda avaruuden, jossa useammat tähdet voivat loistaa. Hallinnollisen toiminnan lisäksi toimin asiakasvastuuhenkilönä ja projektipäällikkönä.

Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?
Muiden auttamisesta, erityisesti nuorten. Minulla oli rankka lapsuus, enkä osannut pyytää apua, ja sen takia haluan tarjota apuani, vaikka sitä ei edes pyydettäisi. Minulla on ollut myös kokemusta ainoastaan todella huonoista esimiehistä, joilta haluaisin suojella muita. En voi korjata omaa enkä muiden menneisyyttä, mutta voin olla osana rakentaa parempaa tulevaisuutta ja haluan tehdä sen nuoret edellä.

Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?
Että työskentely oman veljeni kanssa voisi olla niinkin antoisaa. Yhdistämällä vahvuutemme pystyimme luomaan pohjan ACE:lle.

S-posti :[email protected]

Puhelin :+358 40 196 0851

Sami Mannila

Mitä teet työksesi?

Olen tottunut pitämään useita lankoja käsissäni ja olenkin asiakkaan moniosaaja. Koordinoin asiakkaan UI-kehityksen testausta ja validointia niin käyttäjä- kuin automaatiotestauksenkin osalta ja näin omalta osaltani varmistan asiakkaan Agile-kehityksen tuotteiden parhaan laadun. Lisäksi kehitän asiakkaan asiakaspalvelumallia analysoimalla käyttäjille syntyneitä ongelmatilanteita ja tuottamalla näistä työn tehokkuutta havainnollistavia raportteja.

Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

Olen erittäin kilpailuhenkinen ja haluan aina olla paras siinä, mitä sillä hetkellä teen. Tämä johtaa siihen, että kiinnostun palavasti asioista, jotta saavuttaisin jonkin tietyn tavoitteen. Joskus nämä intohimot jäävät elämään ja toiset haihtuvat pois. Urheilu, kitaransoitto ja valokuvaus ovat jo pitkään olleet omia vapaa-ajan henkireikiäni.

Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

Yllätyin positiivisesti ACEn toimintamallista ja siitä, miten kaikki ACElaiset ovat aina valmiita auttamaan toisiaan. Lisäksi yllätyin, miten paljon ACElaiset tekevät asioita yhdessä. On yhteisiä koulutuksia, mökkireissuja, esiintymismahdollisuuksia, lounaita ja vaikka mitä.

Petteri Arponen

Mitä teet työksesi?

Toimin Acella pääsääntöisesti IoT-alustan kehitysprojektin parissa. Projektissa toimin analytiikan pääkehittäjänä, Scrum-masterina sekä vastaan yhdessä PO:n kanssa alustan toimintojen kehityksestä ja eteenpäin viemisestä. Olen myös toiminut projektipäällikkönä muutamassa muussa projektissa, aina tuotannon prosessikuvauksista SNOW-dashboardien kehitykseen service managereille. Tämän lisäksi toimin sisäisenä taloushallintovastaavana, sekä yhdessä Ace-tiimin kanssa kehitämme Acen liiketoimintaa seuraavalle tasolle.

Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

Koen intohimoikseni ja energisoiviksi asiat, jotka vievät yhteiskuntaa ja suurempaa muutosta eteenpäin ja parempaan suuntaan. Erityisesti liiketoiminnan ja kestävänkehityksen yhdistämisen koen tärkeäksi ja välttämättömäksi jo lyhyelläkin aikavälillä, mutta en näe niitä poissulkevina, vaan päinvastoin. Uusia ja olemassa olevia liiketoimintoja ja palveluita pystytään rakentamaan kestävälle pohjalle niin liiketoiminnan, ympäristön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Tämä vaatii ennen kaikkea oikeat tekijät ja oikeat työkalut muutosten läpi viemiseen, jotka meiltä Acelta löytyy.

Mistä yllätyit kun alotit ACE:lla?

Vastuuta ja vapautta sai melkein ensimmäisestä päivästä niin paljon kuin sitä uskalsi ottaa. Acella pystyy myös hyvin ohjaamaan uraansa omien mielenkiintojensa suuntaan ja kehittämään uusia hankkeita laidasta laitaan mahtavan porukan kanssa. Myös aidosti välittäminen ja yrittäjien hyvinvointi on Acella ollut aina vahvasti läsnä, joka on auttanut pääsemään eteenpäin tiukoissakin paikoissa.

Puhelin:+358 40 095 2545

Sähköposti:[email protected]

Jesse Parviainen

Mitä teet työksesi?
Kehitän ACElla kulttuuri-innovaation tutkimusmenetelmiä ja hyödyntämismahdollisuuksia sekä johdan ja koordinoin monenlaisia projekteja. Tämän lisäksi työnnän nokkaani jokaiseen projektiin jossa tarvitaan apua haasteiden ja ideoiden kehittelyyn, sekä kompleksisten ja poikkitieteellisten ongelmien ratkaisuun.

Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?
Työssäni minua kiinnostaa erityisesti vaikeat ja monimutkaiset ongelmat, joihin ei välttämättä edes ole olemassa oikeaa ratkaisua. Muuten aikani kuluu seuraten avaruusteknologian kehitystä ja avaruustutkimuksen käänteitä tutkien. Lisäksi kaikenlainen (e)urheilu kiinnostaa!

Mistä yllätyit kun aloitit ACE:lla?
Yllätyin suuresta vapaudesta ja luottamuksesta, jota ACE:sta löytyy. Vapaus ja tuki tutkia omia mielenkiinnon kohteita ja etsiä omaa ammatillista identiteettiä luottamuksellisessa porukassa on todella siistiä!

S-posti:[email protected]

Puhelin:+358 44 543 5194

Antti Uimonen

Mitä teet työksesi?
Teen ACE:lla projekteja liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen liittyen, muun muassa joukkoistamisen keinoin. Suurimpana intohimonani on innovatiivisten ja luovien ratkaisujen löytäminen monimutkaisiin yritysten ongelmiin. Tulevaisuuden tukijana käytän jatkuvasti työkaluja kokonaisuuksien ja kehityssuuntien ymmärtämiseen. Olen myös erikoistunut luovien taidelähtöisten menetelmien jalkauttamiseen yrityksiin. Kaiken lisäksi teen töitä ACEn organisaation kehittämiseen ja uusien lahjakkuuksien mukaan ottamiseen.

Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?
Haluan olla ratkaisemassa suuria maapallon kestävyyteen liittyviä ongelmia. Olen erittäin kiinnostunut tulevaisuuden trendeistä sekä tavoista, joilla organisaatiot ja ihmiset toimivat ja muuttuvat ajassa. Lisäksi tanssin ja lumilautailen eli kaikkien uusien temppujen opettelu on kiinnostanut pienestä pitäen.

Mistä yllätyit kun aloitit ACE:lla?
Yllätyin eniten niistä kaikista mahdollisuuksista, joita ACE organisaationa luo. Tulin ACElle “vain töihin”, mutta äkkiä edessäni oli lukuisia mahdollisuuksia päästä kehittymään ja oppimaan. ACElla kehitymme jokainen yksilöinä, mutta yhteisönä olemme enemmän. Nämä puheet ovat ennen olleet vain kauniita sanoja. ACE todella toimii tässä tapauksessa lupaustensa mukaan.

S-posti :[email protected]

Puhelin :+358 40 570 9022

Niko Kujala

Mitä teet työksesi?
Tuotantotalouden vivahduksella viritetyn kaupallisen tuntemuksen sekä tietoteknisen osaamisen kombinaatio mahdollistaa melko laajan repertuaarin. Viimeisimpinä teoksina markkina- ja toimija-analyysin tuottaminen sekä softakehitysprojektin tukeminen testauksen ja käyttäjäkokemuksen osalta.

Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?
Urheilu. Oli se sitten lapsuuden harrastuksiani jääkiekkoa, salibandya tai tennistä, uusia suosikkejani CrossFittiä tai golfia, tai oikeastaan ihan mitä tahansa pallopeleistä penkkiurheiluun, niin olen usein tapahtumapaikan kilpailuhenkisin, innokkain ja keskittynein yksilö. Tästä esimerkkeinä suuren kaveriporukan kesken järjestetyn Crossfit Games -tyylisen kilpailun sekä Aalto-yliopiston jääkiekkojoukkueen, PUS-hockeyn, kesäisen yhdeksänottelun voittajille jaettavien ”kiertopokaalien” kiertäminen viime vuosina omasta kodistani kisapaikalle ja kisojen jälkeen takaisin omalle hyllylleni.

Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?
Siitä, miten hienoa on olla osa yrittäjien verkostoa, jossa ensimmäisestä hetkestä lähtien tuntee luottamuksen, kannustavan ilmapiirin ja yhteisten arvojen tehostavan työpanosta ja lisäävän työnteon merkityksellisyyttä.

Juhani Kalske

Mitä teet työksesi?

Tällä hetkellä työskentelen Microsoft Power Apps -projektin parissa, jossa olen ottanut ensiaskeleeni ohjelmoinnissa. Ensimmäinen työtehtäväni liittyi asiakkaamme perehdytysohjelman uudistamiseen. Töiden lisäksi opiskelen täysipäiväisesti Turun yliopistossa biotekniikkaa ja kauppatieteitä.

Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

Kun löydän jonkin asian, jonka parissa viihdyn, ei kiinnostukselleni tunnu löytyvän rajaa. Yhteiskunta, eri kulttuurit, hyvinvointi ja terveys, historia tai jalkapallo ovat vain muutamia esimerkkejä, joista jokaisen parissa voisin viettää kaiken hereilläoloaikani. Uskon myös ainaiseen uuden oppimiseen, josta esimerkkinä voisi olla vaikka heittäytyminen ohjelmoinnin pariin ACE:lla.

Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

Yrittäjien verkosto liiketoimintamallina oli erittäin kiehtova pelkästään ajatuksena. Lisäksi ACE uskoo aidosti arvoihinsa ja työilmapiiri on todella positiivinen, innovatiivinen sekä kannustava. Myös vastuuta saa nopeasti juuri itseä kiinnostavien projektien parissa.

Sini Pirinen

Niko Pentikäinen

Puhelin:+358 400 562 686

Sähköposti:[email protected]

Kiinnostaako sinua liittyminen ACEn verkostoon?

Ota yhteyttä Annaan sähköpostitse [email protected] tai soita +358 50 401 8468

Ota yhteyttä

Lähetä sähköpostia [email protected]

Tule käymään Eerikinkatu, 28 – 9. kerros, 00180 Helsinki

Tommi Laivuori

+358 50 533 7882

[email protected]

Tommi Laivuori

Mitä teet työksesi?

"Teen parempaa maailmaa tukemalla niitä, joilla on siihen suurin potentiaali. Käytännössä tämä on asiakkaiden ongelmien ratkaisemista, uusien yritysten perustamista, kestävämmän tulevaisuuden tutkimista sekä paljon huipputyyppien tapaamisia."


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"En taida olla mistään asiasta kiinnostuneempi kuin muut, mutta olen kiinnostuneempi useammasta asiasta kuin muut. Lisäksi kiinnostusten kohteiden on tapana muuttua usein. Ammatillisesti pidempään kiinnostavia asioita ovat olleet teal-organisoituminen, venture development ja hajautetut teknologiat."

Mistä yllätyit kun aloitit ACE:lla?

"Siitä, kun kaikki mummot ja kummit ihmetteli miksen mene “oikeisiin töihin”. Oma käsitys on päinvastoin se, että yrittäjät ovat niitä harvoja, jotka tekevät oikeasti töitä ja vielä oikeampia töitä."

Antti Uimonen

+358 40 570 9022

[email protected]

Antti Uimonen

Mitä teet työksesi?

"Teen ACElla projekteja liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen liittyen muun muassa joukkoistamisen keinoin. Suurimpana intohimonani on innovatiivisten ja luovien ratkaisujen löytäminen kompleksisiin yritysten ongelmiin. Tulevaisuuden tukijana käytän jatkuvasti työkaluja kokonaisuuksien ja kehityssuuntien ymmärtämiseen. Olen myös erikoistunut luovien taidelähtöisten menetelmien jalkauttamiseen yrityksiin. Kaiken lisäksi teen töitä ACEn organisaation kehittämiseen ja uusien lahjakkuuksien mukaan ottamiseen."

Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"Haluan olla ratkaisemassa suuria muun muassa maapallon kestävyyteen liittyviä ongelmia. Olen erittäin kiinnostunut tulevaisuuden trendeistä sekä tavoista, joilla organisaatiot ja ihmiset toimivat ja muuttuvat ajassa. Lisäksi tanssin ja lumilautailen eli kaikkien uusien temppujen opettelu on kiinnostanut pienestä pitäen."

Mistä yllätyit kun aloitit ACE:lla?

"Yllätyin eniten niistä kaikista mahdollisuuksista, joita ACE organisaationa tarkoittaa. Tulin ACElle “vain töihin”, mutta äkkiä edessäni oli lukuisia mahdollisuuksia päästä kehittymään ja oppimaan. ACElla kehitymme jokainen yksilöinä, mutta yhteisönä olemme enemmän. Nämä puheet ovat ennen olleet vain juhlapuheissa. ACE todella toimii tässä tapauksessa lupaustensa mukaan."

Tuukka Yrttimaa

+358 40 175 1185

[email protected]

Tuukka Yrttimaa

Mika Honkasalo

+358 50 365 8093

[email protected]

Mika Honkasalo

Mitä teet työksesi?

“Alun vahvasti mukana ACE:n data-analytiikka ja ohjelmistokehitys projekteissa — nykyään enemmän tukemassa kehittäjiä ja asiakasvastuullisen roolissa. Olin ensimmäisiä ihmisiä ACE:lla jolla oli taustaa ohjelmistokehityksestä ja olen kasvattanut ACE:n tiimiä niillä osaamisalueilla."


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"Eniten minua kiinnostaa teknologian kehitys, tietotekniikan historia, ja se miten uudet teknologiat kehittyvät ja murtautuvat läpi kaikkien käyttöön. Tällä hetkellä mielenkiintoisen sen tapainen varhainen teknologia ovat uudet Web 3.0 Internet protokollat jotka toimivat uutena jaettuna infrastruktuurina ohjelmistokehittäjille."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

“Pidempään ACE:lla olleena olen nähnyt ja päässyt itse vaikuttamaan siihen miten kulttuurimme on kehittynyt. Mielestäni ACE:n avoimessa ympäristössä ihmisistä tuntuu siltä että on helppo jakaa ideoita ja innostua uusista asioista. Tiimiin on helppo päästä mukaan ja ensimmäisenä päivänä tuntuu jo siltä että olisi ollut mukana pitkään.”

Valtteri Torikka

+358 40 532 8393

[email protected]

Valtteri Torikka

Mitä teet työksesi?

Olen ACE:n CEO ja keskityn tämän yhteisön kehittämiseen ja kasvattamiseen. Vastaan ACE:n tapahtumista, keskinäisestä yhteydenpidosta ja kehitysprojekteista, ja toisaalta teen myös myyntiä ja rekrytointia.


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"Olen kai sellainen “multipotentialite”, jota siinä yhdessä TED Talkissa käsiteltiin: olen hirvittävän kiinnostunut tosi monista asioista. Saatan innostua helposti esimerkiksi laitesukelluksesta tai maalaamisesta, tai sitten uppoudun tutkimaan jotain psykologian tai filosofian käsitteitä tunneiksi."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Olin yllättynyt, että tämä yhteisö tuntui alusta asti enemmän kaveriporukalta kuin työpaikalta. Ennen ACE:a en uskonut, että yksilö voisi saada näin paljon vapauksia ja luottamusta alusta asti. Sitä kautta syntyi tietysti myös mahdollisuus vastata omasta työstään samalla yhteisön tukeen turvautuen.

Santtu Laivuori

+358 40 196 0851

[email protected]

Santtu Laivuori

Mitä teet työksesi?

“Olen ACE:n yksi perustajajäsen ja nykyään toimin enemmän mentorin roolissa tukemassa Valtteria ja muita ACE:n staroja. Lainaten Esa Saarisen ajatusta haluan luoda avaruuden, jossa useammat tähdet voivat loistaa. Hallinnollisen toiminnan lisäksi toimin asiakasvastuullisena ja projektipäällikkönä.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"Muiden auttamisesta ja erityisesti nuorten. Minulla oli rankka lapsuus, enkä osannut pyytää apua, sen takia haluan tarjota apuani vaikka sitä ei edes pyydettäisi. Minulla on ollut myös kokemusta ainoastaan todella huonoista esimiehistä, joilta halusin suojella muita. En voi korjata omaa enkä muiden menneisyyttä, mutta voin olla osana rakentaa parempaa tulevaisuutta ja haluan tehdä sen nuoret edellä."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Että työskentely oman veljeni kanssa voisi olla niinkin antoisaa. Yhdistämällä vahvuutemme pystyimme luomaan pohjan ACE:lle tänään."

Topi Särkiniemi

+358 40 566 1075

[email protected]

Topi Särkiniemi

Mitä teet työksesi?

“Suurin osa työstäni liittyy designiin, devaamiseen ja brändäykseen; joko yhtä aikaa tai erikseen. Esimerkkinä voisi toimia applikaation suunnitteluprojekti, jossa olen tehnyt yrityksen brändi-ilmeen, suunnitellut app’in käyttöliittymän sekä ulkoasun, toteuttanut applikaation web-version, ja tehnyt yrityksen markkinoinnillisen verkkosivun. Uusilta projekteilta toivon erilaisia haasteita, joilla voin kartuttaa omaa osaamistani. Minulle yrittäjyys mahdollistaa jatkuvan uuden oppimisen sekä tutustumisen mielenkiintoisiin ihmisiin ja yrityksiin.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"Ongelmien ratkomisesta. Ongelman edessä en osaa hellittää ennen kuin se on ratkaistu. Suhtaudun koko prosessiin intohimolla, ja saatan uppoutua ongelman pariin unohtaen kaiken muun. Testaukset, kokeilut, onnistumiset ja epäonnistumiset tuovat iloa ja mielenkiintoa myös arkisiin asioihin. Painajaiseni on itseään toistava ja yksinkertainen työ, joka ei tarjoa haasteita ratkaistavaksi."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Suurin yllätykseni oli acelaisten kunnianhimo ja draivi. En ollut aiemmin törmännyt vastaavanlaiseen ryhmään yhtä osaavia ja innokkaita ihmisiä. Vastuuta on myös jaossa samantien sitä haluaville. Tämän lisäksi koko Ace yhteisö on kuin suuri perhe – niin kornilta kuin se kuulostaakin. Idearikas porukka, jossa kukaan ei aseta itseään muiden edelle eikä yläpuolelle."

Jesse Parviainen

+358 44 543 5194

[email protected]

Jesse Parviainen

Mitä teet työksesi?

“Kehitän ACElla kulttuuri-innovaation tutkimusmenetelmiä ja hyödyntämismahdollisuuksia ja johdan ja koordinoin monenlaisia projekteja. Tämän lisäksi työnnän nokkaani jokaiseen projektiin jossa tarvitaan apua haasteiden ja ideoiden kehittelyyn, sekä kompleksisten ja poikkitieteellisten ongelmien ratkaisuun.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Työssäni minua kiinnostaa erityisesti vaikeat ja monimutkaiset ongelmat, joihin ei välttämättä edes ole olemassa oikeaa ratkaisua. Muuten aikani kuluu seuraten avaruusteknologian kehitystä ja avaruustutkimuksen käänteitä tutkien. Lisäksi kaikenlainen (e)urheilu kiinnostaa!"


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Yllätyin suuresta vapaudesta ja luottamuksesta, jota ACElta löytyy. Vapaus ja tuki tutkia omia mielenkiinnon kohteita ja etsiä omaa ammatillista identiteettiä luottamuksellisessa porukassa on todella siistiä!"

Jere Vatka

+358 45 873 6368

[email protected]

Jesse Parviainen

Mitä teet työksesi?

“Toimin sovelluskehittäjänä sekä data spesialistina. Kohtaan työssäni usein automatisointia ja datan keräilyä sekä sen manipulointia. Rakennan myös asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä natiivisovelluksia ja integraatioita. Nautin uuden oppimisesta, joten räpylöihin tarttuu aika ajoin myös sekalaista sälää kuten esimerkiksi front-end kikkailua ja data-analytiikkaa.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Kiinnostuneisuuteni on varsin ailahtelevainen – kiinnostun helposti monista asioista ja kiipeän learning curvea korkeudelle, jossa uskon ymmärtäväni perusteet niin hyvin, että voin kutsua itseäni asian osaavaksi. Todellisuus voi muiden mielestä olla eroavaa. Ne kiinnostuksen kohteet, jotka vielä oppimisen ja ymmärtämisenkin jälkeen tuntuvat kiinnostavilta, pyrin hiomaan timanttiin. Muut taas jäävät kellumaan oppeina taustalle ja niihin mahdollisesti palataan joskus, tai sitten ei. Ehkä pysyvin kiinnostuksen kohteeni läpi aikojen on kuitenkin ollut videopelaaminen, jota olen harrastanut jo pitkään ja hartaudella."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Superihmisistä ympärilläni."

Pekka Vuorenlehto

Mitä teet työksesi?

“Työstän dataa ja teen siitä hallittavia ja ymmärrettäviä kokonaisuuksia.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Ennustettavasta irrationaalisuudesta, loogisista pulmista ja suomalaisittain harvinaisten urheilulajien omaksumisesta."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Luottamuksesta, joustavuudesta ja yhteishengestä. Pääsin projektipäällikön rooliin nopeasti aloittamisen jälkeen, vaikka opiskelin vasta toista vuotta. Vietän yli puolet ajastani ulkomailla, mutta toimistolle palatessa tuntuu kuin näkisi kavereita."

Arto Lehisto

Mitä teet työksesi?

“Aikaisempien projektieni teemoja ovat olleet mm. data-analyysi, datan visualisointi ja kevyet ohjelmointiprojektit. Pääasiassa projektini ovat liittyneet mm. datan visualisointiin käyttäen esimerkiksi Tableauta, mutta tykkään myös tehdä tutkivampaa data-analyysiä aina kun siihen on mahdollisuus.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Yksi lempiharrastuksistani on oluen valmistus, jota olen harrastanut jo useamman vuoden ajan. Itse prosessi on yllättävän simppeli, mutta siihen liittyviä erilaisia muuttujia, kuten maltaiden koostumus, humalan määrä ja lajikkeet, hiivan valinta jne. on useita. Näitä muuttamalla on mahdollista muuttaa oluen makua lähes rajattomasti. Samoin oluen historia on mielestäni todella kiinnostavaa – mukaan mahtuu järkyttävä määrä yritystä ja erehdystä. Voisikin sanoa, että minua kiinnostaa olutkulttuuri, sekä tuopin sisällä että ulkona."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"ACEn yhteishenki on ollut varsin ainutlaatuinen kokemus. Vaikka projekteja tehdään monissa eri kokoonpanoissa, on mukana aina vahva “me”-henki. Olen huomannut, että varsinkin minulle työ on heti paljon helpompaa, kun työkavereihin voi luottaa pahassakin paikassa ja kaikki vetävät köyttä samaan suuntaan."

Lauri Koittola

Mitä teet työksesi?

“Olen tiimivalmentaja ja fasilitaattori. Työtäni on saada ihmiset dialogirinkiin ja käsittelemään vuorovaikutukseen liittyviä asioita niin, että tiimi voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Vain terve ja vahvat vuorovaikutustaidot omaava työyhteisö voi menestyä pitkällä tähtäimellä. Yhä nopeammin muuttuvassa ja kompleksiessa ympäristössä se työyhteisö, jonka ”work that works”, tulee kukoistamaan.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Yksi suurimmista ammatillisista intohimoistani on itseohjautuvuus, sen tutkiminen ja valmentaminen käytäntöön erilaisissa organisaatioissa. Vapaa-ajalla aikaa kuluu runsaasti turkulaisen sinfoniakuoro CCA:n puheenjohtajan roolissa. Musiikki on parasta mahdollista vastapainoa työn tekemiselle, sillä se vie täysin mennessään ja auttaa ajatukset pois työasioista. Varsin epäurheilullisena henkilönä löysin pitkän etsinnän jälkeen crossfitistä mielekkään tavan pitää itseni liikkeessä."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Yllätyin siitä vapaudesta ja luottamuksesta, joka työyhteisössä vallitsee. Turkulaisena yrittäjänä koen luontevalta identifioitua ACE:n työyhteisöön sillä panoksella, mikä kulloinkin tuntuu sopivalta. ACE:n kontekstissa puhe työn murroksen edelläkävijyydestä ei ole vain puhetta."

Anna Lokki

+358 50 401 84 68

[email protected]

Anna Lokki

Mitä teet työksesi?

“Mukana ACE:ssa tuomassa näkökulmaa designin, teknologian ja kaupallisen osaamisen yhdistämiseen. Yleensä omalla tarjottimella on projekteja liittyen terveysalaan, datan visualisointiin, asiakasnäkökulman ymmärtämiseen tai yhteisöjen luomiseen ja ymmärtämiseen.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Ihmisten motivoimisesta, terveysteknologiasta sekä tasa-arvon edistämisestä! Terveyden ja ihmisten hyvinvoinnin edistäminen on lähellä sydäntä – mua kiinnostaa, miten työelämä muuttuu ja miten tasa-arvoisella, hyvinvoivalla ja motivoituneella porukalla voidaan lisätä tiimien potentiaalia ja tuloksia!"


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Fiiliksestä! Oli huikeeta nähdä, kuinka nopeasti tähän kaveriporukkaa muistuttavaan työporukkaan pääsi sisään – töiden tekeminen tällä porukalla on ihan mahtavaa! On ollut myös tosi siistiä huomata, kuinka erilaista osaamista ACE:sta löytyy – näiltä huipputyypeiltä oppii aina jotain uutta!"

Sanni Pohjannoro

+358 505 1698 98

[email protected]

Sanni Pohjannoro

Mitä teet työksesi?

“Viestintää oikealta ja vasemmalta. Hoidan monia erilaisia projekteja, koska viestintä on hyödyllinen näkökulma melkein mihin tahansa. Sen lisäksi toimin monissa projekteissa ulkopuolisena apuaivona. Saatan esimerkiksi kommentoida tekstejä ja sisältöjä tai käydä juttelemassa kokouksissa viestintäjutuista.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Kiinnostun ja innostun helposti ja nopeasti uusista asioista ja siksi on vaikea nimetä yhtä tiettyä kiinnostuksen kohdetta. Parhaita asioita elämässä on kuunnella, kun muut kertovat intohimonsa kohteista. Ehkä voisi sanoa siis, että olen kiinnostunut kiinnostumisesta."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Siitä, että kukaan ei kyttää muiden tekemisiä. Vaikka tukea saa pyytämällä ja jokaisella projektilla on nimetty vastuuhenkilö, ei kukaan laske tehtyjä tunteja tai vahdi, milloin olet toimistolla. Luottamuksen ilmapiiri on vahva ja se kannustaa myös olemaan itse entistä vastuullisempi."

Anna Lokki

+358 50 401 84 68

[email protected]

Anna Lokki

Mitä teet työksesi?

“Mukana ACE:ssa tuomassa näkökulmaa designin, teknologian ja kaupallisen osaamisen yhdistämiseen. Yleensä omalla tarjottimella on projekteja liittyen terveysalaan, datan visualisointiin, asiakasnäkökulman ymmärtämiseen tai yhteisöjen luomiseen ja ymmärtämiseen.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Ihmisten motivoimisesta, terveysteknologiasta sekä tasa-arvon edistämisestä! Terveyden ja ihmisten hyvinvoinnin edistäminen on lähellä sydäntä – mua kiinnostaa, miten työelämä muuttuu ja miten tasa-arvoisella, hyvinvoivalla ja motivoituneella porukalla voidaan lisätä tiimien potentiaalia ja tuloksia!"


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Fiiliksestä! Oli huikeeta nähdä, kuinka nopeasti tähän kaveriporukkaa muistuttavaan työporukkaan pääsi sisään – töiden tekeminen tällä porukalla on ihan mahtavaa! On ollut myös tosi siistiä huomata, kuinka erilaista osaamista ACE:sta löytyy – näiltä huipputyypeiltä oppii aina jotain uutta!"

Aleksi Pesonen

+358 41 505 5892

[email protected]

Aleksi Pesonen

Mitä teet työksesi?

“Pääasiassa työni koostuu datan analysoinnista ja visualisoinnista. Työkaluina ovat tähän mennessä olleet lähinnä Python ja Tableau, joskin myös R:llä työskentely onnistuu. Tämän lisäksi olen tehnyt yhden koodipainotteisen projektin tietokantojen migraatioon liittyen, mutta lähinnä omaa sydäntä ovat data-analyysiin pohjautuvat projektit.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Luultavasti kiipeilystä, johon hurahdin reilu pari vuotta sitten. Koen lajin haastavaksi niin fyysisesti kuin myös henkisesti, minkä lisäksi treenit eivät ikinä tunnu tylsiltä tai monotonisilta. Kaiken kruunaa mahdollisuus kiivetä ulkona, mihin olen päässyt vasta viime aikoina tutustumaan kunnolla. Harvoin tulee siistimpää fiilistä kuin hyvässä säässä usean kymmenen metrin korkeuksissa, aivan oman suorituskyvyn rajoilla :)."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Nopeasti sai projekteissa isoakin vastuuta, mikä yllätti positiivisesti. Tämän lisäksi oman porukan tapaamisissa on tosi rento ja kiva meininki, mikä virkistää kummasti."

Jesse Kauppi

+358 50 342 0797

[email protected]

Jesse Kauppi

Eljas Jalo

+358 44 052 3940

[email protected]

Eljas Jalo

Mitä teet työksesi?

“Toimin ACE:lla pääsääntöisesti full-stack kehittäjänä, painopisteenä kuitenkin frontend. Omat osaamisalueet on pitkälti sidonnaisia web-kehitykseen ja tietotaitoa löytyy moderneista webin työkaluista ja kirjastoista. Ohjelmointikielenä suosin javascriptiä, mutta projekteista riippuen käytän muitakin kieliä. Mun työnkuva voi oikeastaan kattaa alkuvaiheen visuaalisen suunnittelun ja sen jälkeisen kehitystyön kaikki vaiheet. Tiivistäen työkseni luon webistä mukavampaa paikkaa meille kaikille selailla!”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Itse olen isosti kiinnostunut markkinoinnista ja sen sidonnaisuudesta omaan työhöni. Tykkään pysyä myös niin sanotusti “aallon harjalla” ja luen jatkuvasti paljon uusista laitteista ja teknologioista. Työnteon vastapainoksi tykkään kesällä golfata ja talvella laskettelu on lähellä sydäntä!"


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Yllätyin meidän porukan intohimosta omaa juttua kohtaan sekä siitä taitavuudesta ja potentiaalista, mitä ACE:lla on nuoresta keski-iästä huolimatta! Olen itse tottunut tekemään töitä sen verran kuin on tarve päästäkseni asetettuun deadlineen, vaikka kello olisikin jo yli kuusi. Tämä sama näkyy mielestäni koko ACE:n tekemisessä. Rento ilmapiiri kollegoiden kesken on myös itselle tärkeä ominaisuus työpaikalla, ja tässäkään ACE ei petä!"

Tuomas Patrikainen

+358 50 596 4974

[email protected]

Tuomas Patrikainen

Mitä teet työksesi?

“Työskentelen raportoinnin ja data-analytiikan parissa eri asiakasyritysten kanssa. Työtehtävät vaativat päivittäin jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja uusien asioiden omaksumista. Työtehtävissä korostuvat etenkin tekninen osaaminen ja ihmissuhdetaidot.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Minua kiinnostaa erityisesti fintech. Kehitän jatkuvasti osaamistani rahoituksen ja data-analytiikan eri osa-alueilla. Lisäksi olen kiinnostunut uusien asioiden oppimisesta ja urheilusta. Kuntosalilla tulee käytyä useamman kerran viikossa."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Vapaus, luottamus ja vastuun saaminen jo varhain projektin aloituksen jälkeen yllätti positiivisesti."

Nicholas Saarela

+358 50 490 4639

[email protected]

Nicholas Saarela

Mitä teet työksesi?

“Olen full-stack ohjelmistokehittäjä, jolla painopiste tähän asti ollut enemmän backend-puolella. Olen kehittänyt web-ohjelmistoja Extreme Programming metodologiaa noudattaen muun muassa Djangolla, Laravelilla ja Golangilla. Olen myös työskennellyt Devops rooleissa, kuten testiautomaation ja jatkuvan integraation parissa.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Olen erityisen kiinnostunut laiteläheisestä ohjelmoinnista, pelinkehityksestä ja tietokonegrafiikasta. Nautin C++:lla ja C:llä koodaamisesta sekä suorituskyvyn optimoinnista. Minua on pitkään kiinnostanut monet rautatason teknologiat kuten käyttöjärjestelmät, ajurit ja virtuaalikoneet."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Suurin yllätys aloittaessani ACE:lla oli rento ja nuorekas ilmapiiri sekä henkilöstön hyvin matala keski-ikä ja opiskelijapainotteisuus. En ole varmasti ainoa joka on sitä mieltä, että kollegat ja johtoporras tuntuvat enemmän kavereilta kuin työkavereilta."

Tero Hytönen

+358 40 701 4207

[email protected]

Tero Hytönen

Mitä teet työksesi?

“ACE:lla olen tehnyt projekteja jossa sovelletaan taiteen menetelmiä. Olen kuvataiteilija sekä koreografi ja työskentelen mielelläni eri alojen välisissä projekteissa. Kuvalliset työmenetelmät pohjaavat Visual Thinking Strategies – metodiin (VTS), jossa ajattelua siirretään kielestä kohti kuvallisempaa ja assosiatiivisempaa suuntaa. Koreografiset työmentelmät nojaavat muun muassa Real Time Composition – metodiin. Tavoitteena on avartaa yhdessä tehtäviä suunnitteluprosesseja osallistavampaan ja luovempaan suuntaan.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Olen äärimmäisen kiinnostunut ihmisistä ja yksilöiden kokonaisvaltaisen potentiaalin valjastamisesta. Uudet ajatukset tarvitsevat uusia yhdessä tekemisen konteksteja ja tiedon tuottamisen tapoja."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Yllätyin miten avointa ja innostavaa porukkaa täällä on. Oli ilo myös huomata miten kiinnostuneita ihmiset ovat käymään keskustelua ja kehittämään ajatuksiaan yhdessä."

Niko Kujala

+358 50 548 1 7 24

[email protected]

Niko Kujala

Mitä teet työksesi?

“Tuotantotalouden vivahduksella viritetyn kaupallisen tuntemuksen sekä tietoteknisen osaamisen kombinaatio mahdollistaa melko laajan repertuaarin. Viimeisimpinä teoksina markkina- ja toimija-analyysin tuottaminen sekä softakehitysprojektin tukeminen testauksen ja käyttäjäkokemuksen osalta.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Urheilu. Oli se sitten lapsuuden harrastuksiani jääkiekkoa, salibandya tai tennistä, uusia suosikkejani CrossFittiä tai golfia, tai oikeastaan ihan mitä tahansa pallopeleistä penkkiurheiluun, niin olen usein tapahtumapaikan kilpailuhenkisin, innokkain ja keskittynein yksilö. Tästä esimerkkeinä suuren kaveriporukan kesken järjestetyn Crossfit Games -tyylisen kilpailun sekä Aalto-yliopiston jääkiekkojoukkueen, PUS-hockeyn, kesäisen yhdeksänottelun voittajille jaettavien ”kiertopokaalien” kiertäminen viime vuosina omasta kodistani kisapaikalle ja kisojen jälkeen takaisin omalle hyllylleni."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Siitä, miten hienoa on olla osa yrittäjien verkostoa, jossa ensimmäisestä hetkestä lähtien tuntee luottamuksen, kannustavan ilmapiirin ja yhteisten arvojen tehostavan työpanosta ja lisäävän työnteon merkityksellisyyttä."

Ville Kankaantähti

+358 50 354 0437

[email protected]

Ville Kankaantähti

Mitä teet työksesi?

“Autan vaihtelevissa projekteissa, joissa koulutuksen tuomasta kaupallisesta osaamisestani on hyötyä ACE:lle. Minulla ei ole yhtä tai edes kahta päätehtävää tai -toimenkuvaa, vaan haluan tuoda tuoreet näkemykseni ja osaamiseni mahdollisimman laaja-alaisesti käyttöön eri muodoissa.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Kiinnostun uusista asioista helposti ja saatan uppoutua uuden mielenkiintoni pariin useiksi tunneiksi. Harvoin kuitenkaan näistä kehittyy pidempiaikaista intohimoa, jossa kehittyisin ekspertiksi. Voisi kuitenkin sanoa, että uuden tiedon kerääminen pitää elämäni mielenkiintoisena. En myöskään usko, että on olemassa turhaa tietoa, vaan kaikesta tulee joskus olemaan hyötyä elämässä. Paras tunne onkin se, kun huomaa hyötyvänsä tiedosta, jota ei olisi ikinä siinä kontekstissa uskonut tarvitsevansa."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Yllätyin, kuinka tiivis yhteisö ACE on, ja kuinka helposti siihen kuitenkin pääsi mukaan. Yrittäjyyden aloittaminen voi monesta tuntua suurelta askeleelta, mutta juuri yhteisön tuen ja opastuksen avulla se hoitui todella huomaamattomasti. Uutta oli myös tasapaino, joka kaikessa tekemisessä vallitsee: vastuuta saa heti todella paljon, mutta myös apua on tarjolla juuri oikeassa suhteessa. Työni on ollut myös sopiva sekoitus itsenäistä pohtimista ja sosiaalista ryhmätyötä."

Juho Järvinen

+358 44 543 5194

[email protected]

Juho Järvinen

Mitä teet työksesi?

“ACE:n puolella olen työskennellyt pääasiassa projektijohdon prosessien sekä työkalujen kehittämisen parissa. Tämän lisäksi olen toiminut ACE:n tytäryhtiöllä, Fit Pandalla, sen myyntiprosessin alkupään operoijana.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Olen muita kiinnostuneempi saavuttamaan aina parhaan mahdollisen tuloksen. Oli kyse mistä tahansa arvioitavasta suorituksesta, hion aina pienimmätkin asiat timanttisiksi."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Kun aloitin ACE:lla, yllätyin lukuisista ACE:n hyödyntämistä konsepteista, jotka olivat minulle ennestään täysin tuntemattomia. Lisäksi ACE:läisten intohimo ja osaaminen omien mielenkiintojen kohteidensa parissa yllätti."

Valtteri Torikka

+358 40 532 8393

[email protected]

Valtteri Torikka

Mitä teet työksesi?

Olen ACE:n CEO ja keskityn tämän yhteisön kehittämiseen ja kasvattamiseen. Vastaan ACE:n tapahtumista, keskinäisestä yhteydenpidosta ja kehitysprojekteista, ja toisaalta teen myös myyntiä ja rekrytointia.


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"Olen kai sellainen “multipotentialite”, jota siinä yhdessä TED Talkissa käsiteltiin: olen hirvittävän kiinnostunut tosi monista asioista. Saatan innostua helposti esimerkiksi laitesukelluksesta tai maalaamisesta, tai sitten uppoudun tutkimaan jotain psykologian tai filosofian käsitteitä tunneiksi."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Olin yllättynyt, että tämä yhteisö tuntui alusta asti enemmän kaveriporukalta kuin työpaikalta. Ennen ACE:a en uskonut, että yksilö voisi saada näin paljon vapauksia ja luottamusta alusta asti. Sitä kautta syntyi tietysti myös mahdollisuus vastata omasta työstään samalla yhteisön tukeen turvautuen.

Tommi Laivuori

+358 50 533 7882

[email protected]

Tommi Laivuori

Mitä teet työksesi?

"Teen parempaa maailmaa tukemalla niitä, joilla on siihen suurin potentiaali. Käytännössä tämä on asiakkaiden ongelmien ratkaisemista, uusien yritysten perustamista, kestävämmän tulevaisuuden tutkimista sekä paljon huipputyyppien tapaamisia."


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"En taida olla mistään asiasta kiinnostuneempi kuin muut, mutta olen kiinnostuneempi useammasta asiasta kuin muut. Lisäksi kiinnostusten kohteiden on tapana muuttua usein. Ammatillisesti pidempään kiinnostavia asioita ovat olleet teal-organisoituminen, venture development ja hajautetut teknologiat."


Mistä yllätyit kun aloitit ACE:lla?

"Siitä, kun kaikki mummot ja kummit ihmetteli, miksen mene “oikeisiin töihin”. Oma käsitys on päinvastoin se, että yrittäjät ovat niitä harvoja, jotka tekevät oikeasti töitä ja vielä oikeimpia töitä."

Antti Uimonen

+358 40 570 9022

[email protected]

Antti Uimonen

Mitä teet työksesi?

"Teen ACE:lla projekteja liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen liittyen, muun muassa joukkoistamisen keinoin. Suurimpana intohimonani on innovatiivisten ja luovien ratkaisujen löytäminen monimutkaisiin yritysten ongelmiin. Tulevaisuuden tukijana käytän jatkuvasti työkaluja kokonaisuuksien ja kehityssuuntien ymmärtämiseen. Olen myös erikoistunut luovien taidelähtöisten menetelmien jalkauttamiseen yrityksiin. Kaiken lisäksi teen töitä ACEn organisaation kehittämiseen ja uusien lahjakkuuksien mukaan ottamiseen."


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"Haluan olla ratkaisemassa suuria maapallon kestävyyteen liittyviä ongelmia. Olen erittäin kiinnostunut tulevaisuuden trendeistä sekä tavoista, joilla organisaatiot ja ihmiset toimivat ja muuttuvat ajassa. Lisäksi tanssin ja lumilautailen eli kaikkien uusien temppujen opettelu on kiinnostanut pienestä pitäen."


Mistä yllätyit kun aloitit ACE:lla?

"Yllätyin eniten niistä kaikista mahdollisuuksista, joita ACE organisaationa luo. Tulin ACElle “vain töihin”, mutta äkkiä edessäni oli lukuisia mahdollisuuksia päästä kehittymään ja oppimaan. ACElla kehitymme jokainen yksilöinä, mutta yhteisönä olemme enemmän. Nämä puheet ovat ennen olleet vain kauniita sanoja. ACE todella toimii tässä tapauksessa lupaustensa mukaan."

Tuukka Yrttimaa

+358 40 175 1185

[email protected]

Tuukka Yrttimaa

Mika Honkasalo

+358 50 365 8093

[email protected]

Mika Honkasalo

Mitä teet työksesi?

“Olen vahvasti mukana ACE:n data-analytiikka- ja ohjelmistokehitysprojekteissa – nykyään enemmän tukemassa kehittäjiä ja asiakasvastuullisen roolissa. Olin ensimmäisiä ihmisiä ACE:lla, jolla oli taustaa ohjelmistokehityksestä ja olen kasvattanut ACE:n tiimiä niillä osaamisalueilla."


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"Eniten minua kiinnostaa teknologian kehitys, tietotekniikan historia ja se, miten uudet teknologiat murtautuvat läpi kaikkien käyttöön. Tällä hetkellä mielenkiintoinen teknologia on uudet Web 3.0 -internetprotokollat jotka toimivat uutena jaettuna infrastruktuurina ohjelmistokehittäjille."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

“Pidempään ACE:lla olleena olen nähnyt ja päässyt itse vaikuttamaan siihen miten kulttuurimme on kehittynyt. ACE:n avoimessa ympäristössä ihmisistä tuntuu siltä, että on helppo jakaa ideoita ja innostua uusista asioista. Tiimiin on helppo päästä mukaan ja jo ensimmäisenä päivänä tuntuu siltä, että olisi ollut mukana pitkään.”

Topi Särkiniemi

+358 40 566 1075

[email protected]

Topi Särkiniemi

Mitä teet työksesi?

“Suurin osa työstäni liittyy designiin, devaamiseen ja brändäykseen; joko yhtä aikaa tai erikseen. Esimerkkinä voisi toimia applikaation suunnitteluprojekti, jossa olen tehnyt yrityksen brändi-ilmeen, suunnitellut app’in käyttöliittymän sekä ulkoasun, toteuttanut applikaation web-version, ja tehnyt yrityksen markkinoinnillisen verkkosivun.Uusilta projekteilta toivon erilaisia haasteita, joilla voin kartuttaa omaa osaamistani. Minulle yrittäjyys mahdollistaa jatkuvan uuden oppimisen sekä tutustumisen mielenkiintoisiin ihmisiin ja yrityksiin.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"Ongelmien ratkomisesta. Ongelman edessä en osaa hellittää ennen kuin se on ratkaistu. Suhtaudun koko prosessiin intohimolla, ja saatan uppoutua ongelman pariin unohtaen kaiken muun. Testaukset, kokeilut, onnistumiset ja epäonnistumiset tuovat iloa ja mielenkiintoa myös arkisiin asioihin. Painajaiseni on itseään toistava ja yksinkertainen työ, joka ei tarjoa haasteita ratkaistavaksi."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Suurin yllätykseni oli acelaisten kunnianhimo ja draivi. En ollut aiemmin törmännyt vastaavanlaiseen ryhmään yhtä osaavia ja innokkaita ihmisiä. Vastuuta on myös jaossa saman tien sitä haluaville. Tämän lisäksi koko ACE-yhteisö on kuin suuri perhe – niin kornilta kuin se kuulostaakin. Idearikas porukka, jossa kukaan ei aseta itseään muiden edelle eikä yläpuolelle.lut aiemmin törmännyt vastaavanlaiseen ryhmään yhtä osaavia ja innokkaita ihmisiä. Vastuuta on myös jaossa samantien sitä haluaville. Tämän lisäksi koko Ace yhteisö on kuin suuri perhe – niin kornilta kuin se kuulostaakin. Idearikas porukka, jossa kukaan ei aseta itseään muiden edelle eikä yläpuolelle."

Jesse Parviainen

+358 44 543 5194

[email protected]

Jesse Parviainen

Mitä teet työksesi?

“Kehitän ACElla kulttuuri-innovaation tutkimusmenetelmiä ja hyödyntämismahdollisuuksia sekä johdan ja koordinoin monenlaisia projekteja. Tämän lisäksi työnnän nokkaani jokaiseen projektiin jossa tarvitaan apua haasteiden ja ideoiden kehittelyyn, sekä kompleksisten ja poikkitieteellisten ongelmien ratkaisuun.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Työssäni minua kiinnostaa erityisesti vaikeat ja monimutkaiset ongelmat, joihin ei välttämättä edes ole olemassa oikeaa ratkaisua. Muuten aikani kuluu seuraten avaruusteknologian kehitystä ja avaruustutkimuksen käänteitä tutkien. Lisäksi kaikenlainen (e)urheilu kiinnostaa!"


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Yllätyin suuresta vapaudesta ja luottamuksesta, jota ACE:sta löytyy. Vapaus ja tuki tutkia omia mielenkiinnon kohteita ja etsiä omaa ammatillista identiteettiä luottamuksellisessa porukassa on todella siistiä!!"

Pekka Vuorenlehto

+358 44 268 3234

[email protected]

Pekka Vuorenlehto

Mitä teet työksesi?

“Työstän dataa ja teen siitä hallittavia ja ymmärrettäviä kokonaisuuksia.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Ennustettavasta irrationaalisuudesta, loogisista pulmista ja suomalaisittain harvinaisten urheilulajien omaksumisesta."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Luottamuksesta, joustavuudesta ja yhteishengestä. Pääsin projektipäällikön rooliin nopeasti aloittamisen jälkeen, vaikka opiskelin vasta toista vuotta. Vietän yli puolet ajastani ulkomailla, mutta toimistolle palatessa tuntuu kuin näkisi kavereita."

no image

+358 50 911 1961

[email protected]

Arto Lehisto

Mitä teet työksesi?

“Aikaisempien projektieni teemoja ovat olleet mm. data-analyysi, datan visualisointi ja kevyet ohjelmointiprojektit. Vaikka työni usein liittyy datan visualisointiin käyttäen esimerkiksi Tableauta, tykkään myös tehdä tutkivampaa data-analyysiä aina, kun siihen on mahdollisuus."


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Yksi lempipuuhistani on oluen valmistus, jota olen harrastanut jo useamman vuoden ajan. Itse prosessi on yllättävän simppeli, mutta siihen liittyviä erilaisia muuttujia, kuten maltaiden koostumus, humalan määrä ja lajikkeet, hiivan valinta jne. on useita. Näitä muuttamalla on mahdollista muuttaa oluen makua lähes rajattomasti. Samoin oluen historia on mielestäni todella kiinnostavaa – mukaan mahtuu järkyttävä määrä yritystä ja erehdystä. Voisikin sanoa, että minua kiinnostaa olutkulttuuri sekä tuopin sisällä, että ulkona."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"ACEn yhteishenki on ollut varsin ainutlaatuinen kokemus. Vaikka projekteja tehdään monissa eri kokoonpanoissa, on mukana aina vahva me-henki. Olen huomannut, että varsinkin minulle työ on heti paljon helpompaa, kun työkavereihin voi luottaa pahassakin paikassa ja kaikki vetävät köyttä samaan suuntaan."

Lauri Koittola

Mitä teet työksesi?

“Olen tiimivalmentaja ja fasilitaattori. Työtäni on saada ihmiset dialogirinkiin ja käsittelemään vuorovaikutukseen liittyviä asioita niin, että tiimi voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Vain terve ja vahvat vuorovaikutustaidot omaava työyhteisö voi menestyä pitkällä tähtäimellä. Yhä nopeammin muuttuvassa ja kompleksiessa ympäristössä se työyhteisö, jonka ”work that works”, tulee kukoistamaan.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Yksi suurimmista ammatillisista intohimoistani on itseohjautuvuus, sen tutkiminen ja valmentaminen käytäntöön erilaisissa organisaatioissa. Vapaa-ajalla aikaa kuluu runsaasti turkulaisen sinfoniakuoro CCA:n puheenjohtajan roolissa. Musiikki on parasta mahdollista vastapainoa työn tekemiselle, sillä se vie täysin mennessään ja auttaa ajatukset pois työasioista. Varsin epäurheilullisena henkilönä löysin pitkän etsinnän jälkeen crossfitistä mielekkään tavan pitää itseni liikkeessä."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Yllätyin siitä vapaudesta ja luottamuksesta, joka työyhteisössä vallitsee. Turkulaisena yrittäjänä koen luontevalta identifioitua ACE:n työyhteisöön sillä panoksella, mikä kulloinkin tuntuu sopivalta. ACE:n kontekstissa puhe työn murroksen edelläkävijyydestä ei ole vain puhetta."

Santtu Laivuori

+358 40 196 0851

[email protected]

Santtu Laivuori

Mitä teet työksesi?

“Olen ACE:n yksi perustajajäsen ja nykyään toimin enemmän mentorin roolissa tukemassa Valtteria ja muita ACE:n staroja. Lainaten Esa Saarisen ajatusta haluan luoda avaruuden, jossa useammat tähdet voivat loistaa. Hallinnollisen toiminnan lisäksi toimin asiakasvastuuhenkilönä ja projektipäällikkönä.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?

"Muiden auttamisesta, erityisesti nuorten. Minulla oli rankka lapsuus, enkä osannut pyytää apua, ja sen takia haluan tarjota apuani, vaikka sitä ei edes pyydettäisi. Minulla on ollut myös kokemusta ainoastaan todella huonoista esimiehistä, joilta haluaisin suojella muita. En voi korjata omaa enkä muiden menneisyyttä, mutta voin olla osana rakentaa parempaa tulevaisuutta ja haluan tehdä sen nuoret edellä."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Että työskentely oman veljeni kanssa voisi olla niinkin antoisaa. Yhdistämällä vahvuutemme pystyimme luomaan pohjan ACE:lle."

Jere Vatka

+358 45 873 6368

[email protected]

Jere Vatka

Mitä teet työksesi?

“Toimin sovelluskehittäjänä sekä dataspesialistina. Törmään työssäni usein automatisointiin, datan keräilyyn sekä sen manipulointiin. Rakennan myös asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä natiivisovelluksia ja integraatioita. Nautin uuden oppimisesta, joten räpylöihin tarttuu aika ajoin myös sekalaista sälää, kuten esimerkiksi front-end kikkailua ja data-analytiikkaa.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Kiinnostuneisuuteni on varsin ailahtelevaista – kiinnostun helposti monista asioista. Kiipeän oppimiskäyrää korkeudelle, jossa uskon ymmärtäväni perusteet niin hyvin, että voin kutsua itseäni asiaa tuntevaksi. Muut saattavat joskus olla asiasta eri mieltä. Ne kiinnostuksen kohteet, jotka vielä tämän jälkeenkin tuntuvat kiinnostavilta, pyrin hiomaan timanttiin. Loput taas jäävät kellumaan oppeina taustalle ja niihin mahdollisesti palataan joskus, tai sitten ei. Ehkä pysyvin kiinnostuksen kohteeni läpi aikojen on kuitenkin ollut videopelaaminen, jota olen harrastanut jo pitkään ja hartaudella."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Superihmisistä ympärilläni."

Anna Lokki

+358 50 401 84 68

[email protected]

Anna Lokki

Mitä teet työksesi?

“Mukana ACE:ssa tuomassa näkökulmaa designin, teknologian ja kaupallisen osaamisen yhdistämiseen. Yleensä omalla tarjottimella on projekteja liittyen terveysalaan, datan visualisointiin, asiakasnäkökulman ymmärtämiseen tai yhteisöjen luomiseen ja ymmärtämiseen.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Ihmisten motivoimisesta, terveysteknologiasta sekä tasa-arvon edistämisestä! Terveyden ja ihmisten hyvinvoinnin edistäminen on lähellä sydäntä – mua kiinnostaa, miten työelämä muuttuu ja miten tasa-arvoisella, hyvinvoivalla ja motivoituneella porukalla voidaan lisätä tiimien potentiaalia ja tuloksia!"


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Fiiliksestä! Oli huikeeta nähdä, kuinka nopeasti tähän kaveriporukkaa muistuttavaan työporukkaan pääsi sisään – töiden tekeminen tällä porukalla on ihan mahtavaa! On ollut myös tosi siistiä huomata, kuinka erilaista osaamista ACE:sta löytyy – näiltä huipputyypeiltä oppii aina jotain uutta!"

Sanni Pohjannoro

+358 505 1698 98

[email protected]

Sanni Pohjannoro

Mitä teet työksesi?

“Viestintää oikealta ja vasemmalta. Hoidan monia erilaisia projekteja, koska viestintä on hyödyllinen näkökulma melkein mihin tahansa. Sen lisäksi toimin monissa projekteissa ulkopuolisena apuaivona. Saatan esimerkiksi kommentoida tekstejä ja sisältöjä tai käydä juttelemassa kokouksissa viestintäjutuista.”


Mistä olet kiinnostuneempi kuin muut?“

"Kiinnostun ja innostun helposti ja nopeasti uusista asioista ja siksi on vaikea nimetä yhtä tiettyä kiinnostuksen kohdetta. Parhaita asioita elämässä on kuunnella, kun muut kertovat intohimonsa kohteista. Ehkä voisi sanoa siis, että olen kiinnostunut kiinnostumisesta."


Mistä yllätyit, kun aloitit ACE:lla?

"Siitä, että kukaan ei kyttää muiden tekemisiä. Vaikka tukea saa pyytämällä ja jokaisella projektilla on nimetty vastuuhenkilö, ei kukaan laske tehtyjä tunteja tai vahdi, milloin olet toimistolla. Luottamuksen ilmapiiri on vahva ja se kannustaa myös olemaan itse entistä vastuullisempi."