ACE Consulting

Säästöohjelman seurannan koordinointi suurelle pörssi-yritykselle

Asiakkaamme oli asettanut seuraavalle kolmelle vuodelle kunnianhimoiset säästötavoitteet. Säästöt realisoidaan konsolidoimalla eri liiketoiminta-alueiden IT-tiimit yhteen IT-yksikköön. Isot rakenteelliset muutokset voi tuoda arvaamattomia kustannuksia ja operatiivisia haasteita, minkä takia on tärkeätä varmistaa strategian toimivuus validoinnilla ja seurannalla.

Ota yhteyttä

Vincent Weckström – Business Analyst
S-posti: [email protected]
Puh: +358 440 456 477

Asiakkaan tarve

Tiukasta aikataulusta johtuen asiakkaallamme ei ollut aikaa uusien tai sisäisten työntekijöiden kouluttamiseen. Asiakkaalle oli siis tärkeätä saada pikaisesti:

  • Finanssialan asiantuntijaosaamista
  • IT-alan ymmärrystä taloudellisella näkökulmalla

Toteutus

ACE hyödynsi projektin aikana sekä omia että asiakkaan best practiceja laskelmissa ja raportoinnissa. Projektin aikana ACE rakensi uudet, tarkkuutta painottavat ja läpinäkyvyyttä edistävät raportointimallit ja prosessit. Vuoden 2020 säästöt verifioitiin ja vuodelle 2021 rakennettiin uudet prosessit.

Omistautumalla prosessien parantamiseen ACE tunnisti projektin aikana huomattavan ongelman kahden eri analytiikka-järjestelmän käytössä. Ensimmäinen ohjelmista mahdollisti yksittäisten kulujen tutkimisen, mutta sisälsi myös epärelevantteja kirjanpidon tilejä. Toinen oli yleisimmässä käytössä, mutta ei mahdollistanut rivitason tutkimista. Eri päivitysvälistä ja ennusteiden tiliöinneistä johtuen ohjelmat näyttivät myös eri tuloksia. Järjestelmien tutkimisen jälkeen ehdotimme asiakkaalle järjestelmien yhtenäistämistä raportointihaasteiden vähentämiseksi. Asiakas käytti selvitystämme tukena sekä järjestelmän valinnassa että valitun järjestelmän kehittämisessä toimivammaksi.

Tulokset – missä olemme nykyhetkessä?

Rakensimme selkeät raportointi- ja kululaskelma-mallit sekä toimitimme ohjeet prosessien jatkamiseen tulevaisuudessa. Selvityksestä ja kehitetyistä prosesseista saatu asiakaspalaute oli erinomaista, ja asiakas voi jatkaa säästöohjelman edistämistä toimivammat prosessit tukenaan.

Ota yhteyttä

Lähetä sähköpostia [email protected]

Tule käymään Eerikinkatu, 28 – 9. kerros, 00180 Helsinki

ACE Consulting

Tarvitsetko kumppania, joka oikeasti välittää tavoitteistasi?

Ota yhteyttä ja yhdistämme sinut oikealle asiantuntijalle!