Uninorm

Parannamme ihmisten elämää yksi yritys kerrallaan

Hyvinvointi

Etäkulttuuri edellä

Uuden ajan työnantaja

Tiedätkö varmasti kuinka hyvin firmasi työntekijät voivat?

Ihmiset ovat yrityksen suurin voimavara ja hyvinvointi on kunkin yksilön suurin voimavara. Poikkeustilanne on vaikuttanut meihin kaikkiin todella voimakkaasti, sekä töissä, että sen ulkopuolella, joten on turvallista olettaa että yleinen ihmisten hyvinvointi on alempi kuin vuosi sitten. Yrityksellä ja johtajilla on vastuu alaistensa hyvinvoinnista. Kuinka paljon olette kuluneen vuoden aikana panostaneet henkilöstönne hyvinvointiin?

Me autamme sinua kehittämään henkilöstösi hyvinvointia. Palvelumme koostuu kolmesta osasta, joista voidaan räätälöidä teille sopiva kokonaisuus. Kestävän hyvinvoinnin rakentamiselle täytyy ratkaista kolme merkittävää asiaa:

  1. Tulevaisuuden tahtotilan määrittäminen (visio)
  2. Raa-an rehellinen käsitys nykytilasta
  3. Srategia ja mittarit hyvinvoinnin kehittämiseen.

1. Tulevaisuuden tavoitetilan määrittäminen

Kaikki yritykset ovat reagoineet jo jotenkin nykytilan vaatimuksiin, mutta se on tehty pitkälti paineen ja pakon alla, eikä tulevaisuuslähtöisesti tai mahdollisuuksista innostuneena. Esimerkiksi yleinen prosessi on vaan tehdä kaikki nyt etänä ja siirtää kaikkien toimintojen eteen “etä”-liite (etäpalaveri, etäkahvittelu, etäristeily etc.) Meidän palvelumme pääarvo on tuoda näkemystä, että mikä nykyisessä muutoksessa voisi olla positiivista ja mitä aidosti virtuaalinen kulttuuri ja työympäristö voisi mahdollistaa. Palvelumme konkreettinen lopputulos on yhteinen visio, joka muodostuu teidän kokemuksestanne (historiasta oppineena) ja meidän osaamisestamme (tulevaisuudesta innostuneena). Vision lisäksi tulemme rakentamaan alustavan roadmapin vision toteuttamiseksi.


Menetelmä = Yhteinen 2 x 3h meidän fasilitoima workshop

Lopputuotos = Kiteytetty visio + alustava suunnitelma roadmap

Hinta = 2.800€ + ALV 24%


2. Alkuselvitys ja kipupisteiden tunnistaminen

Herkästi firmassa halutaan ajatella, että asiat ovat paremmin kuin ne ovat. Epämieluisan totuuden mieluummin lakaisee maton alle, eikä sitä halua kohdata. Sen lisäksi, usein toteutetut hyvinvointikyselyt jäävät helposti kylmäksi tavaksi selvittää tiimin hyvinvointia, tulosten syiden tunnistaminen on haastavaa ja niissä voi olla vaikeuksia sanoittaa uusia hyvinvoinnillisia haasteita.Meidän asiantunteva tutkijamme muodostavat puolueettoman kuvan tiimin kokonaistilanteesta. Tulokset esitellään firman johdolle ja niiden pohjalta luodaan parannusehdotuksia tiimin hyvinvointiin, joita asiakas voi käyttää hyvinvoinnin kehittämissä itsenäisesti tai meidän kanssa.

Menetelmä = Luottamuksellinen haastattelu kaikille fokusryhmän jäsenille

Lopputuotos = Puolueeton kokonaiskuva hyvinvoinnista + roadmap eteenpäin

Hinta-arvio: 8.200€ + ALV 24%


3. Hyvinvointipilotti ja hyvinvointimittareiden määrittely

Löydettyjen haasteiden selvittämiseksi luomme hyvinvoinnin parantamiseen tehdyn pilotin. Pilotin aikana seurataan hyvinvoinnin tärkeitä indikaattoreita ja KPItä, joiden avulla kehityksen tapahtumista on mahdollista seurata. Pilotissa keskitytään parantamaan tiimityöskentelylle tärkeitä asioita, kuten yhteisöllisyyttä ja empatiaa.

Menetelmä = Asiakkaalle räätäilöidyt hyvinvoinnin tunnusluvut ja fokusryhmälle järjestetys hyvinvointiharjoitteet.

Lopputuotos = Välitön parannus hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen ja käytännössä todistetut hyvinvoinnin tunnusluvut.

Hinta-arvio: 4500€ + ALV 24%

Etäkulttuuri edellä

Maailma on muuttunut pysyvästi pandemian jälkeen ja uutta normaalia tulisi tavoitella enemmän tulevaisuudesta innostuneena, kuin historiasta oppineena. “Nuoret ovat tulevaisuus” on sananlasku, joka usein kuullaan sanottavan, mutta liian harvoin sitä käytännössä noudatetaan. Maailma pitäisi jättää parempana, kuin minä se saatiin ja sama filosofia pitäisi näkyä myös yrityksen kulttuurissa. Jokaisen uuden työntekijän kokemus pitäisi olla parempi, kuin aikaisemman ja sen takia kulttuuri pitäisi uskaltaa rakentaa nuoret edellä.


Olemme oppineet, että strategia kannattaa jalkauttaa kokemus edellä – ylhäältä alaspäin, mutta olemme myös ymmärtäneet että käänteisesti kulttuuri kannattaisi jalkauttaa innostus ja potentiaali edellä – alhaalta ylöspäin. “Etäkulttuuri edellä” palvelumme tarjoaa yritykselle Z-sukupolven huipputiimin kehittämään yrityksen toimintaa seuraavalle tasolle.


Tarkoitus = Tarjota ja testata yritykselle uudet mahdollisuudet kehittää toimintaansa etäkulttuuri ja uudet toimintatavat edellä.

Menetelmä = Uuden sukupolven huipputiimi (3 henkeä), jota johtaa kokenut projektipäällikkö meidän verkostostamme.

Toimintatapa = Tulemme projektinomaisesti tarjoamaan ratkaisun kolmessa eri vaiheessa:

1. Alustus ja tiedonkeruu

2. Suunnittelu ja workshoppaus

3. Käytännön pilotointi ja loppuraportti.

Lopputulos = Konkreettiset, käytännössä testatut kehitysehdotukset joiden avulla yritys pystyy kehittämään toimintaansa “etäkulttuuri edellä”.

Hinta = 14.500€ + ALV24%


Lisäpalveluna haluamme auttaa yrityksiä myös uuden etäkulttuurin ja uusien toimintapojen jalkauttamisessa.

Uuden ajan työnantaja

Onnistunut työnantajamielikuva (Employer Branding) on tärkeä resurssi tulevaisuuden menestyksen takaamiseksi. Onko se tällä hetkellä teillä niin hyvä, että voitte varmasti houkutella parhaita osaajia firmaanne? Oletteko huomioineet, että uusi aikakausi tarvitsee uudenlaisen lähestymistavan houkutella osaamista? Me autamme teitä tunnistamaan pahimmat puutteenne, ja autamme kehittämään teidän EB:stä kilpailuedun.

1: Nuoret kertovat miten houkuttele firma oikeasti olette 

Poikkitieteellinen tiimi teidän haluttuja rekrytoitavia tulee tarjoamaan rehellisen ja kattavan näkökulman, että miten houkutteleva työnantaja olette ja mitkä teidän ovat teidän pahimmat kompastuskivet?

Lopputulos: Kattava raportti teidän työnantajamielikuvasta + kehitysehdotukset 

Hinta: 2200€ + ALV 24%

2: Työnantajamielikuvasta kilpailuetu

Työnhaku, rekrytointi ja työt itsessään ovat pysyvästi muuttuneet Koronan myötä ja nyt on aika erottua edelläkävijänä kilpailusta työnantajana. Haluamme auttaa teitä vaiheittain vastaamaan uuden ajan tarpeisiin, ja pidemmällä aikavälillä mahdollistamaan kilpailuedun suhteessa kilpailijoihin. Ensimmäisenä haluamme ratkaista osan 1 aikana tunnistetut pahimmat kompastuskivet ja auttaa teitä yksinkertaisilla toimenpiteillä kehittämään työnantajamielikuvaanne. Ratkaisut voivat olla työhakuilmoitusten kirjoittaminen, rekrysivujen päivittäminen ja hyvän etäkulttuurin rakentaminen osaksi yrityksen työnantajamielikuvaa.

Hinta: 4500€-12000€ + ALV 24%

Hei! Koska olet jo täällä asti, soita minulle suoraan tai laita sähköpostia!

Nicholas Mylläri

Projektipäällikkö

[email protected]

+358503585700

Toivottavasti päästään auttamaan teitä!

Uninorm

Investoiminen henkilöstöön ja henkilöstön hyvinvointiin on samalla investointi yrityksesi tulevaisuuteen. Poikkeusolot ovat kuormittaneet suurta osaa meistä, mukaan lukien lukemattomia työyhteisöjä. Meidän palvelumme auttaa yrityksiä parantamaan henkilöstön hyvinvointia toimivilla tavoilla, jotka ovat optimoituja etätyöhön – eivät vain päälleliimattuja ratkaisuja. Kannustamme ja sparraamme yrityksiä löytämään juuri heille toimivan lähestymistavan normaalin liiketoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, unohtamatta yhteisöllisyyttä ja työntekijöitä. Pyrimme myös tukemaan yritystänne edustamaan toimialanne tulevaisuutta. 

Etäily ja poikkeusolot ovat todistaneet, että organisaation ja henkilöstön kyky mukautua muutoksiin ovat tulevaisuuden kannalta ehdottomia. Siksi korostamme toiminnassamme tulevaisuuslähtöisyyttä, jotta palvelumme antaa mahdollisimman paljon arvoa.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on muuttanut työelämää pysyvästi ja uuteen tilanteeseen sopeutumisessa tarvitaan uutta tietoa, sekä kykyä ennustaa tulevia trendejä.

Autamme yrityksiä löytämään henkilöstölle sopivia työhyvinvoinnin tapoja 

Tiimimme on orientoitunut kehittämään ja löytämään uusia keinoja työhyvinvoinnin tukemiseen teidän kanssanne muutoksen aikakautena.

Luomme ihmislähtöistä ja yhteisölle toimivaa työhyvinvointia keskustelemalla avoimesti, sekä ideoimalla ja oivaltamalla yhdessä niin tiimin kesken kuin asiakkaidemme kanssa.

Löydämme uusia työhyvinvoinnin toimintatapoja yrityksellenne prosessimme avulla: tutustuminen, tilannekartoitus, toimenpiteet, jälkipuinti.

Työhyvinvoinnin ratkaisumme tukevat yhteisöllisyyttä, hyvää johtajuutta sekä työntekijöiden itseohjautuvuutta etätyössä.

Yhteinen matkamme alkaa työpajalla, jossa kartoitetaan yhteisönne toiveita, tarpeita ja olemassa olevia toimintatapoja.

Ota yhteyttä

Lähetä sähköpostia [email protected]

Tule käymään Eerikinkatu, 28 – 9. kerros, 00180 Helsinki

ACE Consulting

Tarvitsetko kumppania, joka oikeasti välittää tavoitteistasi?

Ota yhteyttä ja yhdistämme sinut oikealle asiantuntijalle!